SZKOLENIA GRUPOWE

WARSZTATY DLA ZESPOŁÓW

Wehikuł czasu - Przepływ w życiu zespołu i organizacji

Podstawą sprawnie działających zespołów jest stworzenie warunków, w których zespół i jego członkowie mogą się rozwijać.

Dzięki pracy warsztatowej z ćwiczeniami systemowymi można zobaczyć jakie siły wspierają zespół i jakie je ograniczają. Dostrzec co naprawdę wymaga uwagi w trudnościach w działaniu. Oświetlić i rozjaśnić zagadnienia, z którymi mierzy się zespół.

Dlaczego Wehikuł czasu?

W warsztacie wykorzystane jest ćwiczenie „linia czasu”, które pozwala członkom zespołu cofnąć się do ważnych momentów w działalności, dostrzec i docenić zdobyte kompetencje i doświadczenia. W kolejnym kroku popatrzeć w przyszłość już z perspektywy zdobytych zasobów.

Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy…?

Ćwiczenia warsztatowe wspierają:

Z

zrozumienie trudności, które występują we współpracy

Z

wzajemne zrozumienie członków zespołu

Z

poprawę przepływu energii w zespole

Z

budowanie atmosfery pracy zespołowej

Z

identyfikację pracowników z zespołem/organizacją

Z

otwarcie na nowe rozwiązania

Metody: Tradycyjny team building, Coaching systemowy

W warsztacie wykorzystuję połączenie klasycznych sposobów Team Building z ćwiczeniami systemowymi pozwala to uzyskać niezwykle efekty.

Z metod tradycyjnych: ustalenie celu, ról w zespole i zasad funkcjonowania.
Z metod systemowych: uszanowanie dla hierarchii stażu, wykluczenia, równowaga w dawaniu i braniu.

Co jednoczy zespół? Tradycyjne metody zarządzania wskazują, że jest to przede wszystkim cel i wspólne wartości. Poczucie przynależności i bycia częścią całości buduje jasna struktura i określone role w zespole. Ważna jest również transparentność obowiązujących zasad. Takie przekazy znajdziemy w podręcznikach zarządzania, opierają się na nich prawie wszystkie szkolenia budujące zespoły. Jest to cenna wiedza, pozyskana przez lata badań osób zgłębiających i praktykujących dziedzinę zarządzania.

Coaching systemowy, traktujące zespół jako „system”, w którym działają określone prawa. Metoda ta upatruje istoty sprawnej organizacji w trzech zasadach: uszanowaniu hierarchii stażu, włączeniu wykluczonych oraz równowagi w dawaniu i braniu. Zasady, które wprowadzone mogą stanowić o zdrowiu podstawowej struktury zespołu (jego kręgosłupa).

Sukces w budowaniu skutecznych i efektywnych zespołów leży w synergii stosowania obu metod, do tego zachęca warsztat, na tym przemyśleniu jest oparty.

Budowanie lojalnego i efektywnego zespołu to proces ciągły, wymaga konsekwencji i zaangażowania pracodawcy. Dlatego też wydaje się zasadnym przeprowadzenie więcej niż jednego warsztatu z pracownikami.